Riktlinjer

Från IALs wiki

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Riktlinjer för deltagande i seminarier/kurser som IAL-representant

Alla medlemmar som tänker delta i seminarier, kurser eller andra möten som representant för IAL ska meddela styrelsen (styrelsen@ial.se). Detta gäller oavsett om de kommer att kräva ersättning för kostnader eller inte. Det är bra för styrelsen att veta var IAL synts till!

Medlemmar som vill söka ersättning för kostnader (reseersättning och/eller kursavgifter) för deltagande i seminarier bör skicka sin förfrågan till styrelsen i god tid före sista anmälningsdagen (senast 10 dagar innan för garanterat svar).

Förfrågan ska innehålla:

Namn och kontaktuppgifter Vilken kurs/seminarium det gäller (namn, datum, kortfattat kursinnehåll) Ev. ersättningsanspråk Motivering – Varför vill jag delta? Hur ska jag använda kunskapen inom IAL? Hur planerar jag att sprida mina kunskaper inom IAL (se nedan)?

Efter du varit iväg - dela med dig!

Alla som deltar i olika seminarier, både i Sverige och utomlands, kommer hem med fantastiska erfarenheter som man gärna får dela med sig av. För att så många som möjligt ska kunna ta del av de nyförvärvade kunskaperna och erfarenheter ska alla som deltagit i en kurs/seminarium som IAL-representant skriva en rapport om sitt deltagande och publicera denna på IAL:s Wiki. Skicka rapporten till den IAL:are som tipsade dig om seminariumet och till IALs styrelse (styrelsen(at)ial.se) som gärna vill veta hur ni haft det, och vad ni har lärt er. Tips för skrivandet av rapporten finns här nedanför!

Vi vill också uppmana alla IAL-representanter att sprida kunskapen på andra sätt här hemma. Presentera seminariet i lokalgruppen, arrangera en workshop lokalt eller på en nationell träff (årsmöte, efterlägermöte etc). Man ska dela med sig av vad man lärt sig!

Tips inför författandet av din rapport

Det viktiga är inte att rapporten är språkligt fantastisk eller fantasifull, utan att den innehåller information kring hur du upplevde ditt seminarium och kring vad du lärde dig. Du får lägga upp den hur du vill, låt fantasin flöda!

Andra seminarie/mötesrapporter kanske kan ge dig inspiration...

Lite hjälp på vägen om du är osäker på vad en seminarierapport bör innehålla:


Bakgrundsfakta

När och var ägde seminariet rum? Vem organiserade seminariet, från vilka organisationer/länder var deltagarna? Vad var temat och syftet med seminariet?


Om seminariedagarna

Kan skrivas och struktureras upp på olika sätt. Du kan berätta om programmet dag för dag, eller i en mer sammanfattad form efter de olika teman som behandlades. Viktigt är att du får med de olika programpunkterna, viktiga diskussioner/slutsatser och vad du lärde dig av de olika delmomenten.


Avslutning/Sammanfattning

Hur väl motsvarade innehållet/metoden sitt syfte? Skriv en kort redogörelse över seminariets huvudsakliga innehåll.


Allmän utvärdering

Vad tyckte du om seminariet som helhet; Hur var det organiserat, uppfyllde de dina förväntningar (hur? varför? varför inte?), vad var extra bra och vad kunde gjorts bättre? Vilka kunskaper och erfarenheter har du med dig hem? Kunskapsöverföring/Uppföljning:

Vilka erfarenheter har du gjort som du vill föra vidare (såväl inom IAL som till andra)? Har du idéer på hur detta kan göras? Har du redan nu planer på work shops, projekt, etc. som kan genomföras med hjälp det du lärt dig på seminariet? Kan du tänka dig att hålla work shops kring det som seminariet berörde – isåfall kring vilka teman?

Glöm inte skriva namn och e-postadress (ev telefonnummer), samt gärna också din hemort, så att det är enkelt att kontakta dig om IAL eller någon annan vill dra nytta av dina erfarenheter!

Om du är beviljad reseersättning från IAL, glöm inte att skicka rapporten till IAL-kontoret också!

Lycka till, och tack för din insats!

The Opposite Of Poverty Is Justice

[The Opposite Of Poverty Is Justice]

[goodville news]

The Business 9 Women Kept A Secret For Three Decades

Somewhere in West Tennessee, not far from Graceland, nine women -- or "The 9 Nanas," as they prefer to be called -- gather in the darkness of night. At 4am they begin their daily routine -- a ritual that no one, not even their husbands, knew about for 30 years. They have one mission and one mission only: to create happiness. And it all begins with baked goods.One of us starts sifting the flour and another washing the eggs,

[The Business 9 Women Kept A Secret For Three Decades]

[goodville news]

Refugee Turned Entrepreneur Uplifts Women Abroad

While some retailers have struggled in the recession, Amber Chand, an online retailer of items made by women living in war-torn countries, is experiencing success."As the economy was going into a downturn during the holiday season, which is my primary season, I noticed actually that my company was increasing in terms of sales and revenues, and we grew by 22 percent," says Chand.

[Refugee Turned Entrepreneur Uplifts Women Abroad]

[goodville news]

Nintendo Unveils Wii U Console

Nintendo Co. on Tuesday unveiled details of its Wii U videogame console to be launched late this year, featuring a tablet computer-like controller with touch-sensitive panel.

[Nintendo Unveils Wii U Console]

[goodville news]

Three Qualifications for the New Politician

There are plenty of politicians who genuinely desire to serve their communities and nations with humility and integrity, dedicating their lives to the cultivation of a wisdom that will benefit society at large; sadly, they are a minority.

[Three Qualifications for the New Politician]

[goodville news]

Personliga verktyg