Ersättning

Från IALs wiki

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

IAL:s reseersättningsvillkor

IAL betalar endast ut ersättning till medlemmar. Hur stor reseersättning som ges beror på vad man reser till:

Resor ”i IALs tjänst”

100 % reseersättning (typexempel: ICM, lägerbesök, infokvällar, arbetsmarknadsdag, skolbesök etc).

Internationella seminarier

Om IAL har full extern finansierig utbetalas full ersättning minus 500kr i egenavgift. Om ej full extern finansiering finns ersätter IAL den del av deltagaravgiften som överstiger 500kr samt 50% av de resekostnader som inte täcks av extern finansiering. Svenska seminarier (ej arrangerade av IAL)

Om ej full extern finansiering finns, betalar deltagaren 50% av totalkostnaden, dock minst 200kr. Om summan understiger 200kr betalar deltagaren allt.

Deltagande i IAL:s medlemsmöten (årsmöten)

Beroende på budget men full ersättning ska eftersträvas.

Lokalgrupps- och arbetsgruppsevent

Beroende på budget för den specifika händelsen men full ersättning ska eftersträvas. Kolla i förväg med din arbetsgrupps- respektive lokalgruppssamordnare vad som gäller för just det event du ska vara med på!

Föreläsare till ”IALhelg”

Beroende på budget för den specifika händelsen men full ersättning ska eftersträvas


Exempel I): Ett internationellt seminarie i Madrid kostar totalt 3 700 kr (deltagaravgift á 600 kr och resekostnad 3 100 kr) för IAL. Till detta seminarie har IAL beviljats medel från en fond. Deltagaren kommer således att ersättas med 2 600 kr (3100 minus 500) för resekostnader (IAL betalar hela deltagaravgiften).

Exempel II): Ett internationell seminarie på Island kostar 4 500 kr (deltagaravgift á 500 kr och resekostnad 4 000 kr) för IAL. EU ersätter 70% av resan. Deltagaren betalar deltagaravgift och IAL ersätter 50% av dessa 30% som inte täcks av EU, alltså 600 kr. Deltagarens reseinsats är också 600 kr.

Exempel III): En medlem i IAL deltar på ett svenskt seminarie (inte arrangeras av IAL). Deltagaravgiften är på 150 kr och resekostnaden uppgår till 830 kr, alltså totalt 980 kr. IAL har inte lyckats hitta någon extern finansiering till kostnaderna. IAL betalar därmed ut 490 kr i ersättning till medlemmen för reseersättning och deltagaravgift.

Om du inte kan använda biljetter du bokat

  • Om du uteblir p.g.a. sjukdom får du samma ersättning som du skulle fått om du kommit på mötet.
  • Om du inte kan använda dina biljetter av någon annan anledning som t ex att du missade tåget, det dök upp något annat som du behövde göra hemma etc så får du ingen ersättning för biljetterna. Om du väljer att boka en ny biljett och reser med den biljetten får du ersättning för den biljett du faktiskt använde.

Blankett för reseersättning

Läs reseersättningsvillkoren ovan innan du fyller i blanketten : )

Om du ska skicka blanketten till IAL i Sverige, använd IAL:s reseersättningsblankett

Om du varit på en internationell kurs eller varit på ett internationellt seminarium och ska skicka blanketten till SCI, använd SCI:s reseersättningsblankett

Om du är arrangör för ett internationellt möte eller seminarium är det väldigt praktiskt att ladda ner SCI:s reseersättningsblankett på engelska, som t ex automatiskt konverterar valutor. Du hittar den på interna wikins ekonomisidor.

Om du är osäker på vilken blankett du ska använda så använd IAL:s reseräkningsblankett.

Blankett för kontanta utlägg

Ska du köpa t ex mat för ett IAL-möte, kontorsmaterial eller andra prylar för IAL och betalar med egna pengar? Tänk på att försöka hålla kostnaderna nere samtidigt som vi vill bidra till vår vision och därför gärna köper ekologiskt. Är du osäker på vad vi har råd med kolla med samordnaren för din arbets-, lokal- eller projektgrupp, bättre att kolla en gång för mycket än en gång för lite för att vara säkra på att vi håller koll på vår ekonomi... För att få ersättning för dina utlägg, använd den här blanketten: Blankett för att få ersättning för kontanta utlägg Adressen som blanketten ska skickas till står på blanketten.

Personliga verktyg