Att vara volontär i IAL

Från IALs wiki

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Volontär i IAL - ditt engagemang betyder mycket!

Av volontärer, för volontärer. IAL är helt beroende av volontära insatser. Eftersom vi är en ganska liten förening betyder varje persons engagemang väldigt mycket för IAL. Det betyder också att vi som aktiva medlemmar har stort inflytande över IAL:s utveckling. Vi bestämmer tillsammans vad vi vill göra - och gör det!

Att välja uppdrag

Ditt ideella arbete är jätteviktigt för IAL. Det ska också vara utvecklande och roligt för dig!

För att citera vår kroatiska systerorganisation:

The basic difference between interviewing a volunteer and a candidate for a paid position is that when choosing a paid employee, we are looking for the one person who fits the position best, and when interviewing for a volunteer position, we are looking for the job that fits the volunteer best. (Volunteer Management Handbook, 2006, Volunteers' Centre Zagreb - VCZ)

Välj alltså ett uppdrag som passar dig, inte nödvändigtvis ett du redan kan eller tror du är bra på!

En lista på aktuella uppdrag att välja bland hittar du här.

Din utveckling

Alla aktiva i IAL tillhör minst en arbetsgrupp, lokalgrupp eller projektgrupp, som ger hjälp, stöd och feedback. Varje sådan grupp har en samordnare. Alla aktiva ska också ha minst ett bollplank, , en person att bolla idéer med och be om tips, råd och feedback. (Man kan självklart bolla idéer med alla andra också och ställa frågor till vem som helst i övrigt också).

Kom ihåg att du inte behöver kunna ett uppdrag från början för att ta det, du kan ta det för att lära dig det!

Håll utkik efter information om utbildningar, om du tar chansen att åka på ett internationellt seminarium får du ett internationellt kontaktnät inom vå moderorganisation SCI!

Som aktiv IAL:are åker du också billigare på läger: som aktiv medlem betalar du bara 400 kr i lägeravgift om du vill delta på ett läger inom direktutbytet, och bara 600 kr om du vill åka till N/S- eller LTV-projekt.

Som aktiv IAL:are har du ju dessutom möjlighet att själv ordna aktiviteter och driva de projekt du själv vill delta i. IAL är ovanligt öppet för att starta projekt man brinner för så har du en idé så berätta om den för oss andra aktiva!

Att avsluta uppdraget

Om dina förutsättningar för att utföra uppdraget ändras, om du vill avsluta uppdraget tidigare eller om uppdraget är slutfört så berätta det för din arbetsgrupp och volontärsamordningsgruppen.

Slututvärdering - För de allra flesta uppdrag är det önskvärt, både för din egen och för IAL:s skull, att en slututvärdering sker. Dels av ditt utförande av uppdraget, dels av hur väl uppdraget stämde med dina respektive ”organisationens” förväntningar. Utvärderingar kan vara väldigt lärorika för alla inblandade om vi tar vara på tillfället.

Intyg - Om du vill så får du ett fint intyg på att du utfört uppdraget. Detta intyg kan vara värdefullt när du söker jobb i framtiden.

Nya uppdrag - Kanske vill du pröva dina vingar i ett nytt uppdrag?

Utvärdering och intyg ansvarar både du och din volontärsamordnare/lokala kontaktperson för. Vår önskan är också att du efter uppdraget och utvärderingen uppdaterar våra wikis för att underlätta för de som tar över efter dig. Om du dessutom deltar på medlemsmöten eller på annat sätt ger feedback och förändringsförslag till andra delar av verksamheten som du kommit i kontakt med så är uppdraget verkligen fullbordat.

Utgiftsersättning

Tanken är att du som volontär i IAL inte ska dra på dig några extra utgifter pga. ditt uppdrag. Samtidigt får du inte dra på IAL några extra eller oväntade utgifter så om du är osäker är det bäst att fråga. Du och alla andra medlemmar, strävar förhoppningsvis efter att agera ekonomiskt såväl som ekologiskt och rättvist - en inte helt lätt kombination!

Redovisningsblankett - Här finns ersättningsblanketter som du kan skriva ut. På den redovisar du dina utgifter. En förmån som du har som volontär är att du kan få viss ersättning ifall du deltar som representant för IAL på kurser eller seminarier.

Reseersättningsvillkor - Kan du också läsa om på wikin. Det är inte bara ersättning för resan som du kan få, utan även för deltagaravgifter etc.

Volontärpolicy

För att det ska vara tydligt vad vi som aktiva kan förvänta oss av varandra, d v s vad du kan förvänta dig av IAL och vad IAL förväntar sig av dig, så har vi tagit fram en volontärpolicy. Den hittar du här

Enjoy your IAL experience : )

Personliga verktyg